Verhuur

Ook wij verhuren ons lokaal. Sinds september 2013 is het buurtontmoetingscentrum "De Kruibeekse Poort" geopend. Wekelijks zal KLJ Kruibeke als hoofdgebruiker van het gebouw haar activiteiten hier laten doorgaan. Het is dus mogelijk om buiten deze tijdstippen het lokaal te huren.

Highlights

Het lokaal beschikt over een grote polyvalente ruimte; volledig uitgeruste keuken met oven en kookplaat; dames, heren en mindervalidentoilet; douche en een kleinere ruimte voor buffet of kinderhoek.

De polyvalente ruimte is geschikt voor een 120 tot 150 zittende personen.

Materiaal

Bij de huur van het lokaal is het volgende materiaal reeds aanwezig:

 • 20 tafels

 • 200 stoelen

 • 12 hoge receptietafels

 • 2 frigo's

 • Cava-, wijn- en frisdrankglazen

 • Beamer met projectiescherm

 • ...

Huurprijs

De huur van het lokaal voor privé-feestjes voor een ganse dag bedraagt 300 euro. Het lokaal wordt niet verhuurd voor overnachtingen. Verwarming, water en elektriciteit is inbegrepen in deze prijs. Ben je partner van "De Kruibeekse Poort" of (oud)leiding van KLJ Kruibeke, laat het ons weten.

verhuuragenda

Regels & afspraken

Verantwoordelijkheid

De huurder draagt alle verantwoordelijkheid en is akkoord alle schade te vereffenen, welke zou voortvloeien uit de door hem ingerichte activiteit. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen in en rond het gebouw. De huurder dient zelf Wc-papier en EHBO materiaal te voorzien.

Goede huisvader

De huurder wordt geacht het gebouw in goede orde te gebruiken en te verlaten. Bij het niet naleven hiervan kan de waarborg ingehouden worden.

 • Er worden geen papieren aangeplakt aan ramen of deuren, noch aan de binnenkant, noch aan de buitenkant.
 • Er worden geen spijkers in de muren geslagen.
 • Het plafond en verlichting dient niet om zaken aan op te hangen.
 • Binneninfrastructuur (tafels, stoelen, ...) dient met respect behandeld te worden en is enkel binnen te gebruiken.
 • Nooduitgangen dienen steeds vrijgehouden te worden.
 • Er wordt geen nodeloze verlichting of verwarming gebruikt.
 • De gebouwen zijn rookvrij. Binnen roken is ten strengste verboden.
 • Er worden geen fuiven of overnachtingen gegeven in de lokalen.
 • Het voorziene sluitingsuur van 03 uur dient gerespecteerd te worden.
 • Overlast wordt niet getolereerd, heb respect voor onze buren!
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle lasten (Sabam, Bilijke vergoeding, ...), eigen aan de aard van de door hem ingerichte activiteit.
Terreinen & parkeren

Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op de terreinen rond het gebouw. Lossen en laden gebeurd via de grote poort. Auto’s horen thuis op de rijweg. Parkeergelegenheid is er voldoende voorzien op de Scheldelei en dient dus ook gebruikt te worden. In het terrein worden geen putten gegraven. Na gebruik dient het terrein netjes achtergelaten te worden.

Opkuis

Op het einde van de activiteit en voor teruggave van de badge wordt er verwacht dat de huurder alles opkuist. Kuismiddelen dienen zelf voorzien te worden. Bezems, aftrekkers en schuurborstels zijn reeds aanwezig in het gebouw. Volgende puntjes dienen zeker niet vergeten te worden:

 • De vloeren worden geveegd en indien nodig geschuurd.
 • Alle (gereinigde) stoelen en tafels dient men correct gestapeld terug te plaatsen op hun aangeduide plaats in de berging.
 • De wc’s (zowel heren, dames als gehandicapten) dienen grondig gereinigd te worden.
 • Koelkasten worden geledigd en gereinigd achtergelaten op hun voorziene plaats.
 • De keukeninfrastructuur dient grondig gereinigd te worden.
 • Glazen worden na gebruik afgewassen en afgedroogd terug op hun voorziene plaats gezet.
 • Indien de hoezen van de statafels gebruikt werden, worden deze binnen de week gewassen en terug bezorgd aan de VZW.
  Dit is ook van toepassing op gebruikte handdoeken en dweilen.
 • Wanneer de beamer gebruikt werd dient deze uitgeschakeld te worden, de afstandsbediening terug op zijn plaats gehangen en het beamerscherm terug ingerold.
Afval

Alle afval dient gescheiden te worden, vuilniszakken dienen zelf te worden voorzien. 
Het afval wordt als volgt gesorteerd:

 • GLAS hoort in de glasbak. Lege glazen flessen worden door de huurder meegenomen naar huis.
 • PAPIER en KARTON wordt zo compact mogelijk samengedrukt en in de aangeduide groene bak in de berging gedeponeerd.
 • PMD hoort thuis in de blauwe (Ibogem) vuilniszak. Volle zakken worden in de berging aan de poort achtergelaten.
 • RESTAFVAL in de zwarte vuilniszak, etensresten horen hier niet in thuis! Volle vuilniszakken dienen buiten in de afvalcontainer achtergelaten te worden (indien deze vol is worden de zakken in de berging aan de poort gestockeerd).
 • GFT dient meegenomen te worden naar huis en hoort NIET thuis bij het restafval.
 • Olie, vet of afvalstoffen anders dan water worden nooit in de toiletten of de riolering gegoten!
Sleutel & Alarm

De toegangsbadge en alarmcode worden persoonlijk overhandigd aan de huurder en kunnen afgehaald worden bij de verantwoordelijke. Dit moment wordt afgesproken via mail. Ten laatste de dag na het gebruik van het gebouw dient de sleutel terug bezorgd te worden aan diezelfde persoon, tenzij anders afgesproken. De badge en alarmcode mogen onder geen enkele voorwaarden worden doorgegeven aan derden! De huurder is verantwoordelijk voor de badge. Bij verlies wordt 50 euro aangerekend.

Waarborg

De waarborg wordt terugbetaald binnen 2 weken na gebruik en na controle van het gebouw. Als er schade wordt aangericht of er onvoldoende is gekuist, wordt de waarborg slechts terug betaald na aftrek van de aangerichte schade / kosten voor het kuisen. Indien de waarborg ontoereikend zou zijn dient in ieder geval de totale schade betaald te worden. De VZW bepaalt de schade/ kosten. Van de huurder wordt verwacht dat hij aangerichte schade (kapotte glazen, stoelen, ...) meldt via mail.

 • Verlies van badge: €50
 • Gebroken glas: €1
 • Beschadigde stoel: €
 • Kapotte tafel: €
Betreden & verlaten van het gebouw

Men betreedt het gebouw door de badge langdurig tegen de knop onder de klink te houden. Na bevestiging van een groen lichtsignaal kan men de deur openen door aan de knop te draaien en daarna de klink te bedienen. Bij binnengaan schakel je het alarm uit door de code + OFF in te toetsen.

Bij verlaten van het gebouw worden alle deuren en ramen gesloten, de verwarming wordt afgezet en alle lichten worden gedoofd via de "alles uit" -knop in de gang. Hierna dient het alarm terug op gezet te worden. Dit doet men aan de hand van de toetsencombinatie # + ON + BYPASS. Draai de deur opnieuw vast op dezelfde manier zoals je bent binnengekomen.

Heb je nog een vraag?

Geen probleem.

Mail ontvangen van klj kruibeke?

Vul hieronder jouw mailadres in.

Copyright © 2020 KLJ Kruibeke. Alle rechten voorbehouden.
Bij KLJ Kruibeke respecteren we jouw privacy.